Hiển thị kết quả duy nhất

Biến tần có kết nối truyền thông kiểu Modbus RTU


Danh mục sản phẩm

Từ khóa sản phẩm

HÃNG BIẾN TẦN HÃNG BIẾN TẦN HÃNG BIẾN TẦN

Input - Điện áp vào

Power-Công suất

Control - Điều khiển Control - Điều khiển Control - Chế độ điều khiển

EMC Filter-Lọc nhiễu EMC Filter-Lọc nhiễu EMC Filter - Lọc sóng hài

Có hàng sẵn - Tình trạng Có hàng sẵn - Tình trạng Có hàng sẵn - Tình trạng hàng hóa cũ hay mới